สั่งซื้อสินค้า

สมัครตัวแทน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นจริง

ตัวอย่างแปลงสาธิตมากมายที่ทีมงานได้เข้าไปให้ความรู้ และนำสินค้าปุ๋ยน้ำแมจิกส์ไปทดสอบ เกษตรกรต่างพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้

ผลผลิตเพิ่ม กำไรมากขึ้น

ช่วยเพิ่มผลผลิตได้จริง ด้วยธาตุอาหารรองเสริม กระตุ้นการงอกของเมล็ด กระตุ้นการเจริญเติบโต เร่งดอก เร่งผล ช่วยเพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนักผลผลิต

ขจัดปัญหากวนใจ

ลดปัญหาแกนไส้นิ่ม ผลตก ผลร่วง ขัวขั้วเหนียว ดอกฝ่อ ป้องกันเชื้อรา ช่วยให้พืชทนต่อพิษของยาฆ่าหญ้า

ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยน้ำอินทรีย์คุณภาพสูง ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการการเกษตร ปลอดภัยต่อพืช ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม

ลดต้นทุน

ปุ๋ยแมจิกส์ 1 ขวด คุณภาพเทียบเท่าปุ๋ยเคมีถึง 4 กระสอบ น้ำหนักเบาง่ายต่อการขนส่ง ลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตัวอย่างเกษตรกรที่ทดลองใช้ปุ๋ยน้ำแมจิกส์

แปลงนาข้าวสาธิต ที่จังหวัดนครสวรรค์ ทดลองใช้ปุ๋ยน้ำแมจิกส์ ฉีดพ่นนาข้าว ผลลัพธ์คือ
ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ

แปลงนาข้าวสาธิต

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

แปลงหอมแบ่งสาธิต ทดลองใช้ปุ๋ยแมจิกส์ บนพื้นที่ขนาด 2.5 ไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวได้ผลผลิต 12 ตัน เจ้าของแปลงบอกว่า
ได้ผลผลิตสูงที่สุดตั้งแต่ทำหอมมา

แปลงหอมแบ่งสาธิต

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

แปลงมันสัมปะหลังสาธิต อายุ 3 เดือน
ไม่ใช้ปุ๋ยสูตร ไม่มีน้ำ ทดลองโดยการ
ใช้ปุ๋ยน้ำแมจิกส์ล้วน 100%

แปลงมันสัมปะหลังสาธิต

อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

บริษัท สหพัฒนาเกษตรไทย จำกัด

เลขที่ 119/742 หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส์ รัตนาธิเบศร์ 2 หมู่ที่ 1
ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000