ทีมงานของเราได้มีการลงพื้นที่ แหล่งเพาะปลูกเพื่อพูดคุยกับเกษตรกรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบ รับฟังปัญหาเกษตรกร และน้ำตัวอย่างปุ๋ยน้ำแมจิกส์ของเรา ไปให้เหล่าเกษตรกรทดลองใช้กับแปลงเพราะปลูกของตน และเราได้รวบรวมกิจกรรมเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟัง เราได้รวบรวมภาพกิจกรรมของทีมงานของเรามาให้รับชมกันครับ