ธาตุ P หรือธาตุฟอสฟอรัส ธาตุฟอสฟอรัสจะอยู่ในพืชในรูปของฟอสเฟตที่ท่อลำเลียงน้ำ เป็นธาตุที่มีปริมาณไม่มากเท่าไรในต้นพืช แต่พื้นดินส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีธาตุนี้อย่างเพียงพอด้วยเหมือนกัน สภาพของฟอสฟอรัสจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นกรด-ด่างของเนื้อดิน และบางครั้งธาตุนี้ก็ถูกยึดด้วยอนุภาคของดินเหนียวจนพืชไม่สามารถดึงขึ้นมาใช้ได้ ประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส ช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพืชในส่วนของรากทุกประเภทในระยะแรกของการงอก ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว ส่งผลต่อการติดดอกออกผลและคุณภาพของเมล็ดภายในผล เป็นตัวช่วยในกระบวนการดูดธาตุโพแทสเซียมของราก เสริมให้ลำต้นแข็งแรงไม่โค่นล้มง่าย และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ช่วยป้องกันโรคพืชขั้นพื้นฐาน […]
การขยายพันธุ์มะละกอส่วนใหญ่จะใช้การเพราะเมล็ด หากจะให้ได้ผลผลิตดี มีรสชาติหวานก็ต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ แต่การเพาะเมล็ดอาจทำให้เราได้ต้นมะละกอที่อาจจะเป็นเพียงเพศผู้ ที่ไม่มีลูก หรือเพศเมีย ที่มีลูกแต่ไม่สวย แต่หากได้ต้นกระเทยจะทำให้ได้ทั้งผลผลิตดีและผลสวย ซึ่งกว่าจะทราบว่าต้นมะละกอเป็นเพศไหนก็เสียเวลาไปมากเพราะจะต้องรอให้ต้นมะละกอออกดอกและออกผลเสียก่อน พันธุ์มะละกอที่ใช้ในการตอนคือมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ เพราะมะละกอสายพันธุ์นี้จะมีแขนงเยอะ จึงเหมาะที่จะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอน อุปกรณ์ ต้นมะละกอเพศกระเทยที่มีแขนง ขุยมะพร้าวแช่น้ำ ถุงใส่แกง […]
พืชก็เหมือนคนเรานี่แหละค่ะ เวลาเจ็บป่วย ก็จะมีอาการบ่งบอก อาการบ่งชี้ที่แสดงออกมา จะช่วยให้เรารู้ได้ว่า พืชที่เราปลูกนั้น เจ็บป่วยด้วยโรคอะไร หรือขาดสารอาหารประเภทใด วันนี้เรามีข้อมูลที่ช่วยให้เรารู้ว่า อาการแบบไหนที่พืชแสดงออกมานั้น บ่งบอกว่าขาดสารอาหารประเภทใด ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคลังข้อมูลความรู้ดีๆ จากเว็บไซต์ udpcenter.com ด้วยนะคะ