เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีข่าวไม่สู้ดีนักเกี่ยวกับโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ ที่แพร่เข้ามาในประเทศไทย ก็หวังว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะปลอดภัยจากโรคระบาดนี้ด้วยนะครับ ทีมงานปุ๋ยแมจิกส์เอาใจช่วยครับ ในเดือนนี้ ทีมงานปุ๋ยแมจิกส์ ก็ได้ไปเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร พร้อมนำปุ๋ยแมจิกส์ไปสาธิตให้พี่น้องเกษตรกรได้ทดลองใช้ อีกทั้งยังได้กลับไปเยี่ยมชม แปลงเพาะปลูกที่เราได้มีโอกาสได้นำปุ๋ยไปทดลอง ตั้งแต่ช่วงกลางปี ถึงปลายปีที่แล้ว ผลตอบรับดีมาก พี่น้องเกษตรกรต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ผลผลิตที่ได้ดูดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ในบางพื้นที่ที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยว […]
ปีใหม่ฟ้าใหม่ บริษัท สหพัฒนาเกษตรไทย จำกัด ก็ขออวยพรให้เกษตรกรทุกๆ ท่านโชคดีมีความสุขกับปี 2563 นี้ ขอให้ฟ้า ให้ฝน ตกต้องตามฤดูกาล ขอให้น้ำ ดิน ฟ้า ฝน อากาศเป็นใจต่อการเพาะปลูกตลอดปี […]
ทีมงานของเราได้มีการลงพื้นที่ แหล่งเพาะปลูกเพื่อพูดคุยกับเกษตรกรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบ รับฟังปัญหาเกษตรกร และน้ำตัวอย่างปุ๋ยน้ำแมจิกส์ของเรา ไปให้เหล่าเกษตรกรทดลองใช้กับแปลงเพราะปลูกของตน และเราได้รวบรวมกิจกรรมเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟัง เราได้รวบรวมภาพกิจกรรมของทีมงานของเรามาให้รับชมกันครับ